Categorías
Sin categoría

BASES DEL PREMI AMA 2021

L’associació cultural Etcètera, amb seu social a Altafulla, convoca  la segona edició del PREMI LITERARI “AMA”. L’objectiu principal és fonamentar entre la població més jove, especialment els infants i adolescents, els valors de desenvolupament humà. El certamen es convoca amb el suport de les associacions italianes Il Sorriso di Filippo i Movimento Culturale Spiragli.

BASES

Primer. Poden participar a aquest concurs tots els/les alumnes que estiguin cursant estudis de Primer i Segon cicle d’ESO a qualsevol dels centres educatius de Catalunya, durant el urs acadèmic 2020/2021. S’estableixen dues categories: una per alumnes de 1er i 2on d’ESO; i una altra per alumnes de 3er i 4rt d’ESO.

Segon. L’obra que es presenti haurà de ser original i inèdita, no premiada en cap altre concurs. Els/les participants garantiran personalment la legitima titularitat de l’obra mitjançant la seva presentació en aquest concurs i, amb la mateixa, cediran els drets de propietat a l’associació Etcètera amb l’únic propòsit de publicar les obres guanyadores i finalistes.

Tercer. Els originals es poden presentar en català i castellà. Cada autor/a pot presentar una sola obra que tindrà com a tema principal «Llibertat i Responsabilitat» com a valor humà. Els treballs hauran de ser escrits digitalment. El format serà A4, amb espaiat 1,5, lletra tipus Arial i mida 12. L’obra presentada tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 6.

Quart. Les obres s’hauran de presentar en format digital Word (*.doc o *.docx) i en dos arxius per separat. En un primer document hi haurà només l’obra i cap dada de l’autor/a, de manera que el nom del document haurà de ser el títol de l’obra. En un segon document, que es titularà «PLICA» i el títol de l’obra, hi constaran les dades de la persona que es presenta: nom, cognoms, adreça, número de telèfon, correu electrònic i nom del centre educatiu on estudia i curs que realitza. El termini de presentació d’obres acabarà el dia 14 de maig de 2021 i hauran de ser enviades a associacioetcetera@gmail.com

Cinquè. El jurat del premi «AMA» estarà format per membres de la junta de l’associació Etcètera. El nom dels membres del jurat i el seu veredicte, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer oficialment durant l’acte de lliurament dels premis.

Sisè. El premi d’aquest concurs és la publicació d’un llibre que contindrà les obres guanyadores i els treballs finalistes de les dues categories convocades. Els guanyadors de cada categoria, la de 1er i 2on d’ESO i la de 3er i 4rt d’ESO, rebran un exemplar del llibre, un val de compra a La Fira Centre Comercial per un import de 100 euros i un altre val per un import de 50 euros per adquirir llibres a Abacus Cooperativa. Els finalistes de les dues categories rebran un exemplar del llibre que recull els dos relats guanyadors i els cinc finalistes de cadascuna de les dues categories.  

Setè. L’acte de lliurament del Premi Literari “AMA” tindrà lloc el dissabte 19 de juny de 2021 a La Fira Centre Comercial (en un espai per determinar) mitjançant un esdeveniment que es comunicarà a tots i a totes les participants per correu electrònic i, en el cas dels guanyadors/es i finalistes, per telèfon. En el cas que en aquelles dates hi hagi restriccions derivades del Covid-19, l’organització podria decidir no realitzar l’acte oficial de lliurament del Premi AMA o bé dur a terme aquest acte per via telemàtica comunicant-ho amb temps suficient a tots els participants.

Vuitè. Participar en aquest concurs equival a l’acceptació de les seves bases.

Novè. L’organització comunica a totes les persones que hi participin que aquestes bases reflecteixen la política en matèria de protecció de dades i que, conseqüentment, les dades aportades per les persones que participin en aquest Premi, s’inclouran en un fitxer privat de l’associació Etcètera amb l’única finalitat d’informar sobre activitats relacionades amb la pròpia entitat. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’hauran de fer per correu a associacioetcetera@gmail.com

Desè. Els treballs que no siguin premiats ni finalistes. seran eliminats un cop es conegui el veredicte del jurat en l’acte de lliurament dels premis.

NOTA IMPORTANT: En aquesta segona edició, el Premi AMA enforteix els seus lligams amb Itàlia, de manera que el llibre que es publicarà i que recollirà els treballs finalistes, contindrà també els relats guanyadors de l’edició del Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna” en una edició conjunta entre ambdós països. De la mateixa manera, el guanyador del certamen italià, que es donarà a conèixer quinze dies abans que el català, serà l’encarregat de lliurar el reconeixement a qui guanyi l’edició del Premi AMA.

CLICA PER DESCARREGAR-TE LES BASES EN PDF